Clubinfo

Algemene Info


WPWC is een recreatieve wielerclub met als thuisbasis Leest (Mechelen). Wij bieden iedereen met affiniteit en interesse in wielertoerisme de kans zijn/haar hobby op een recreatieve manier te beleven. Onze clubritten vinden wekelijks plaats op zondagvoormiddag en op feestdagen.

Tenue 2017

VWB Verzekering

VWB Ongevalsaangifte Ethias

Rekening

IBAN : BE88 9731 1180 2941
BIC : ARSP BE 22

Werking vzw


Voorzitter

Wim Dons

Secretaris

Bruno Van Rompaey

Penningmeester

Guy Van Praet

Materiaalmeester

Freddy Selleslagh

Bestuursleden

Luc Huys

Bart Hellemans

Guy Christiaens

Kirsten Kempenaers

Anja Teughels

Clubreglement


Groepen

Omdat we een grote club zijn kunnen we onze leden aanbieden om te rijden volgens eigen keuze en kunnen. Daarom hebben we drie niveaus gemaakt zodat iedereen kan kiezen bij welk niveau hij of zij aansluit. Je mag tijdens het seizoen desgewenst van groep wisselen zonder een reden op te geven. Elke groep heeft zijn richtsnelheid die dient gerespecteerd te worden.

Richtsnelheid:
A groep: Gemiddelde snelheid 30 km/u
B groep: Gemiddelde snelheid 27 km/u
C groep: Gemiddelde snelheid 24 km/u

Baankapiteins

Per groep zijn er ‘baankapiteins’, die zorgen ervoor dat de groep veilig het geplande parcours aflegt en dat de richtsnelheid gerespecteerd wordt. Alle leden moeten de richtlijnen van de kapitein opvolgen. De baankapitein zorgt ervoor dat niemand achtergelaten wordt.

Puntensysteem

In onze club kan je door mee te fietsen volgens bepaalde regels ‘punten’ verdienen die aanleiding geven tot een aantal voordelen. Op die manier belonen wij leden die hun hobby beoefenen in clubverband.

Voorwaarden:
Kledij: Ieder lid moet tijdens het seizoen de clubkledij dragen tijdens de ritten van het clubprogramma. Bij regenweer, wanneer het dragen van regenkledij noodzakelijk is, mag dit boven de clubkledij gedragen worden.
Vertrek/Aankomst: Elke clubrit start en eindigt aan het clublokaal "Vivelamour" en de vertrektijden worden strikt nageleefd zoals vermeld op het rittenschema. Men dient met een van de groepen (A; B of C) mee te rijden.
Uitstappen: Het jaarlijks fietsweekend geeft voor zowel de zaterdag- en zondagrit “punten”. Voor de uitstap naar Mallorca geeft de zondagrit eveneens "punten".

Voordelen:
Men verdient een tegemoetkoming bij de aanschaf van nieuwe clubkledij als men minimum 20 ritten heeft gereden in één seizoen. Verdeelsleutel: 35 ritten = €35; 30 ritten = €30; 25 ritten = €25 en 20 ritten = €20. Wanneer men tijdens een clubrit lek rijdt, bekomt men een nieuwe binnenband bij aankomst in het lokaal.

Aanwezigheidslijst:
Na elke rit zelf per groep je aanwezigheid aantekenen of de baankapitein verwittigen. Na de rit kan er in het lokaal, in ploegverband, een drankje genuttigd worden. Gelieve hiervoor een eerlijke bijdrage van +- € 2,5/consumptie te leveren. Dit om te vermijden dat de persoon die afrekent het saldo dat hij/zij tekort komt zelf moet bijpassen!

Geschillen:
Alle geschillen zullen door het bestuur in consensus beslecht worden.

Aansluiten bij WPWC

Alle sportievelingen die aansluiten bij WPWC zullen een inschrijvingsblad dienen in te vullen met alle gevraagde gegevens en dit ook te ondertekenen.

Zij zullen in kennis gesteld worden van onze clubreglementen en van het AVG.

Het jaarlijks lidgeld moet gestort worden op rekening WPWC BE88 9731 1180 2941

Het bedrag bestaat uit a) clublidgeld (jaarlijks door bestuur vastgelegd) en b) aansluitingsgeld bij de VWB voor de verzekering.

Elk nieuw clublid moet de clubkledij aanschaffen om clubritten mee te rijden.

Iedereen is vrij om 3x mee te rijden vooraleer zich aan te sluiten.

Bij een ongeval (in clubverband of afzonderlijk) moet men de verzekering Ethias van de VWB in kennis stellen. Dit kan ofwel via de secretaris ofwel zelf via de website van de VWB. Naast de toog in Vivelamour (naast de trap) hangt een brievenbus van WPWC waar suggesties of opmerkingen mogen gedeponeerd worden.